YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 162 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 162 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

\(\\ 2CH_{4} \xrightarrow[ 1500^)C ]{ \ lam \ lanh \ nhanh \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2}\)

\(CH \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[ t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3}\ } CH_{2}=CH_{2}\)

\(3C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{C, \ 600^0C \ } C_{6}H_{6}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 162 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON