YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 162 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 162 sách GK Hóa lớp 11

Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluene chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).

Hãy tính:

a) Khối lượng TNT thu được.

b) Khối lượng axit HNO3 đã phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

             

Theo pt: 92 (kg)     189 (kg)        227 (kg)

Theo đb: 23 (kg)     x (kg)           y (kg)

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x = \dfrac{23.189}{92} = 47,25 \ (kg) \\ \ \\ y = \dfrac{23.227}{92} = 56,75 \ (kg) \end{matrix}\right.\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 162 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON