YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.9 trang 57 SBT Hóa học 11

Bài tập 36.9 trang 57 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp A gồm hiđro và hơi benzen. Tỉ khối của A so với metan là 0,6. Dẫn A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì chỉ xảy ra phản ứng làm cho một phần benzen chuyển thành xiclohexan. Hỗn hợp sau phản ứng có tỉ khối hơi so với metan là 0,75.

Tính xem bao nhiêu phần trăm benzen đã chuyển thành xiclohexan.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.9

Giả sử trong 1 mol hỗn hợp A có X mol C6H6 và (1 - x) mol H2.

MA = 78x + 2(1 - x) = 0,6.16 = 9,6 (g/mol)

⇒ x = 0,1

Vậy trong 1 mol A có 0,1 mol C6H6 và 0,9 mol H2.

Nếu cho 1 mol A qua chất xúc tác Ni, có n mol C6H6 phản ứng :

C6H6    +     3H2     →     C6H12

n mol        3n mol            n mol

Số mol khí còn lại là (1 - 3n) nhưng khối lượng hỗn hợp khí vẫn là 9,6 (g). Vì vậy, khối lượng trung bình của 1 mol khí sau phản ứng:

\(\overline M  = \frac{{9,6}}{{1 - 3n}} = 0,75.16 = 12g \to n = \frac{{0,2}}{3}\)

Tỉ lệ C6H6 tham gia phản ứng: \(\frac{{0,2}}{{3.0,1}}.100\%  = 67\% \)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.9 trang 57 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF