YOMEDIA
ZUNIA12

Tính khối lượng các hidroxit trong hỗn hợp đầu

Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với HCl thu 4,15 g muối clorua. Tính khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Gọi x và y lần lượt là số mol của NaOH và KOH trong 3,04 gam hỗn hợp.

  \(\Rightarrow n_{Na^+}=n_{NaOH}=x\left(mol\right)\)

  \(n_{K^+}=n_{KOH}=y\left(mol\right)\)

  Ta có: \(40x+56y=3,04\) (1)

  \(Na^++Cl^-\rightarrow NaCl\)

  x ----------------> x

  \(K^++Cl^-\rightarrow KCl\)

  y --------------> y

  \(\Rightarrow m_{\text{muối}}=m_{NaCl}+m_{KCl}=58,5x+74,5y=4,15\) (2)

  Giải hệ (1)(2) được \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,02mol\\y=0,04mol\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_{NaOH}=40.0,02=0,8\) gam

  \(m_{KOH}=56.0,04=2,24\) gam

    bởi Nguyễn Hồng Nhung 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON