ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài 3 trang 147 SGK Địa Lí 9

Bài 3 tr 147 sách GK Địa Lí 9

Vẽ biểu đồ thế hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phố). Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Ví dụ: Vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003 dựa theo bảng số liệu dưới đây. Để sử dụng có hiệu quả vốn đất nước ta cần giải quyết những vấn đề  gì? (Đơn vị % so với tổng diện tích  tự nhiên)

1. Vẽ biểu đồ.

 • Loại biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu như biểu đồ cột chồng,  tròn, vuông ( sử dụng số liệu tương đối).

biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003

(biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất của Việt Nam trong giai đoạn 1989 -2003 )
 

2. Nhận xét.

 • Việc sử dụng tài nguyên đất của nước ta còn nhiều bất hợp lý.
  • Đất nông nghiệp.
   • Chiếm tỉ lệ thấp chỉ dưới 30 % diện tích  tự nhiên gây  khó khăn đối với phát triển nông nghiệp. Đất nông nghiệp tại ĐBSH, DHMT bị chuyển đổi sang các mục đích  khác; một bộ phận bị thoái hoá.
   • Đất nông nghiệp thay đổi rất ít trong thời gian 1989-1993; trong thời gian 1999  - 2001 đã tăng lên từ 22,2% lên 28,4%.
   • Sự tăng tỉ trọng đất nông nghiệp những năm gần đây  chủ yếu là do mở rộng đất trồng cây công nghiệp ở MNTDPB, Tây Nguyên, mở rộng diện tích  mặt nước nuôi trồng thuỷ, hải sản tại ĐBSCL, DHMT, ĐBSH.
  • Đất lâm nghiệp.
   • Chiếm tỉ lệ khoảng 30% diện tích  tự nhiên, không đáp ứng được sự cân bằng sinh thái.
   • Thời kỳ 1989 - 1993 đã tăng lên nhưng rất chậm do tình trạng tàn phá rừng diễn ra nghiêm trọng, diện tích  rừng  trồng tăng không đáng  kể so với rừng bị phá.
   • Từ 1993 -2001 tỉ lệ đất lâm nghiệp đã tăng lên nhanh từ  29,2% lên 35,2% diện tích  tự nhiên. Là do chính sách bảo vệ tài nguyên rừng  của Nhà nước ta đã có kết quả..
  • Đất chuyên dùng và thổ cư
   • Chiếm một tỉ lệ thấp nhất trong số các loại đất phân theo mục đích  sử dụng.
   • Tỉ trọng loại đất này tăng  lên liên tục, năm 2001 đã chiếm 6% diện tích  tự nhiên. Tỉ lệ này là rất cao  so với trình độ đô thị hoá, công nghiệp hoá của nước ta. Là do...
  • Đất chưa sử dụng
   • Chiếm tỉ lệ rất lớn trong diện tích  tự nhiên nước ta, là sự bất hợp lý lớn nhất. Là do ...
   • Có xu thế giảm dần tỉ trọng từ 44,9% còn 30,4%. Là do...

 

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài 3 trang 147 SGK Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1