ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:

-Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:

Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% .......... .......... .......... .......... ..........
2002 100% .......... .......... .......... .......... ..........

-Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính: 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
Năm Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Đại Dương
1950 100% 55.6 21.7 8.8 13.4 0.5
2002 100% 60.6 11.7 13.5 13.7 0.5

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

 

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1