ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:

Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo ................................... ...................................
Ấn Độ giáo ................................... ...................................
Kitô giáo ................................... ...................................
Hồi giáo ................................... ...................................

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
Tên tôn giáo Nơi ra đời Thời gian xuất hiện (ra đời)
Phật giáo Ấn Độ Thế kỉ VI trước Công nguyên
Ấn Độ giáo Ấn Độ Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên
Kitô giáo Pa-lê-xtin (Tây Á) Đầu Công nguyên
Hồi giáo Ả-rập Xê-út (Tây Á) Thế kỉ VII sau Công nguyên

 

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1