Địa lý 8 Bài 5: Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Châu Á có người cổ sinh sống, là cái nôi của những nền văn minh lâu đời. Châu Á còn có những đặc điểm nổi bật về dân cư mà hôm nay các em sẽ có điều kiện để tìm hiểu bài: Bài 5: Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Tóm tắt lý thuyết

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

 • Châu Á có số dân đông nhất so với các châu khác, luôn chiếm hơn ½ dân số toàn thế giới.
 • Mật độ dân cư cao, phân bố không đều.
 • Ngày nay do áp dụng tích cực chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể (1.3%, ngang với mức trung bình năm của thế giới ).

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

Lược đồ phân bố các chủng tộc châu Á

(Lược đồ phân bố các chủng tộc châu Á)

 • Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và một số ít thuộc chủng tộc Ô-xtra-lô-ít 
 • Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

 • Châu Á có văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo.
 • Mỗi tôn giáo đều có 01 tín ngưỡng riêng nhưng đều mang mục tiêu hướng thiện đến với loài người.
 • Địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.
  • Phật giáo:
   • Địa điểm: Ấn Độ
   • Thời điểm ra đời: Thế kỉ VI trước Công nguyên
  • Ấn Độ giáo:
   • Địa điểm: Ấn Độ
   • Thời điểm ra đời: Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.
  • Ki-tô giáo:
   • Địa điểm: Pa-le-xtin
   • Thời điểm ra đời: Từ đầu Công nguyên
  • Hồi giáo:
   • Địa điểm: A-rập-Xê-út
   • Thời điểm ra đời: Thế kỉ VII sau công nguyên.

Lời kết

Qua bài học này các em phải xác định được lục địa đông dân cư nhất, các chủng tộc, nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 8 Bài 5​ ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 5​ có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tham khảo bài học tiếp theo: Bài 6: Thực hành Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn