YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 22 SGK Địa lý 7

Giải bài 3 tr 22 sách GK Địa lớp 7

Tại sao diện tích xa van nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Ở khu vực chí tuyến, lượng mưa ít cùng với sự phá rừng của con người đã làm cho đất bị thoái hoá.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 22 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON