ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 22 SGK Địa lý 7

Giải bài 4 tr 22 sách GK Địa lớp 7

Quan sát biểu đồ trang 22, cho biết biểu đồ nào ở Bắc bán cầu, biểu đồ nào ở Nam bán cầu? Tại sao?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Biểu đồ thứ nhất là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Bắc bán cầu. Biểu đồ thứ hai là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Nam bán cầu. Vì:

  • Biểu đồ thứ nhất ta thấy: đường nhiệt độ có 2 giá trị cực đại trong năm vào tháng 5 và tháng 10; mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 10, đây là thời kì mùa hạ của Bắc bán cầu.
  • Biểu đồ thứ hai, có tới 3 tháng nhiệt độ dưới 20°C vào các tháng 6, 7, 8; thời kì khô hạn kéo dài tới 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10); mưa tập trung vào các tháng từ 11 đến tháng 4 , đây là thời kì mùa hạ của Nam bán cầu.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 22 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1