YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 6 Môi trường nhiệt đới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 6 về Môi trường nhiệt đới online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Châu Phi, châu Mĩ, lục địa Ô-xtrâylia
  • B. Châu Phi, châu Mĩ, châu Âu
  • C. Châu Phi, châu Mĩ, châu Á
  • D. Châu Á, châu Âu, lục địa Ô-xtrâylia
  • A. 1000- 1500mm
  • B. 500- 1500mm
  • C. 500- 2000mm
  • D. 1000- 2500mm
  • A. 5 đến 9 tháng
  • B. 4 đến 6 tháng
  • C. 3 đến 9 tháng
  • D. 2 đến 8 tháng
  • A. Dưới 20C
  • B. Trên 20o C
  • C. 20o C
  • D. Tất cả đều si
  • A. Càng gần chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng nhỏ.
  • B. Thực vật thay đổi theo mùa
  • C. Càng gần chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn
  • D. Là vùng có khả năng tập trung thưa dân cư.
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON