Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 7 năm học 2016-2017

90 phút 21 câu 145 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (21 câu):