AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự ra đời và phát triển của nền giáo dục Đại Việt?

  • A. Ban hành bộ luật hình thư
  • B. Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài.
  • C. Làm lễ cày tịch điền
  • D. Các vua Lý rất sùng đạo phật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>