AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ quả của phong trào cải cách tôn giáo là gì?

  • A. Đạo Ki-tô chia thành hai giáo phái: Cựu giáo và Tân giáo;
  • B. Lên án nghiêm khắ giáo hội Giáo hội Ki-tô;
  • C. Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu;
  • D. Phát động quần chúng nổi dậy đấu tranh chống phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>