AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Châu Âu là:

  • A.  Lãnh chúa và nông nô   
  • B. Địa chủ và nông nô
  • C. Địa chủ và nông dân tá điền      
  • D. Thương nhân và thợ thủ công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>