YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trên cơ sở của giai cấp nào?

  • A. Tăng lữ quý tộc và nông dân        
  • B. Lãnh chúa phong kiến và nông dân.
  • C. Chủ nô và nô lệ                           
  • D. Địa chủ và nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA