AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm ra điểm giống nhau trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên – Mông của nhà Trần?

  • A. Kiên quyết bảo vệ kinh thành Thăng Long.
  • B. Chỉ cho người già, trẻ em, phụ nữ đi sơ tán.
  • C. Thực hiện chủ trương "Vườn không nhà trống"
  • D. Tất cả các chủ trương trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>