YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cải cách của Hồ Quý Ly đối với gia nô và nô tì như thế nào?

  • A. Đã giải phóng thân phận nô lệ
  • B. Chưa giải phóng thân phận nô lệ.
  • C. Chuyển gia nô và nô tì trở thành nông dân tự do.
  • D. Gia nô và nô tì không còn lệ thuộc quan lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19401

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA