AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các vua Lý thường về địa phương để làm gì?

  • A. Thăm hỏi nhân dân            
  • B. Cày tịch điền
  • C. Thu thuế nông nghiệp        
  • D. Chia ruộng đất cho nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>