AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tháng 5 – 1285, quân Trần tổ chức phản công đánh bại giặc Nguyên ở đâu?

  • A. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương        
  • B. Tây Kết, Thăng Long.
  • C. Vạn Kiếp, Hàm Tử, Đông Bộ Đầu          
  • D. Tây Kết, Hàm Tử, sông Bạch Đằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>