YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tứ đại phát minh của Trung quốc là những phát minh nào?

  • A. La bàn, đóng thuyền, làm giấy, nghề in
  • B. Nghề in, luyện sắt, thuốc súng, la bàn;
  • C. La bàn, nghề in, làm giấy, thuốc súng
  • D. Đóng thuyền, nghề in, la bàn, thuốc súng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19385

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA