• Câu hỏi:

  Tứ đại phát minh của Trung quốc là những phát minh nào?

  • A. La bàn, đóng thuyền, làm giấy, nghề in
  • B. Nghề in, luyện sắt, thuốc súng, la bàn;
  • C. La bàn, nghề in, làm giấy, thuốc súng
  • D. Đóng thuyền, nghề in, la bàn, thuốc súng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC