YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các cuộc phát kiến địa lí ở châu Âu đã có ý nghĩa như thế nào?

  • A. Đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản;
  • B. Thúc đẩy nông nghiệp phát triển
  • C. Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển;
  • D. Thúc đẩy công nghiệp châu Âu phát triển;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON