YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhà y học và nhà y dược lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây cỏ trong nước để chữa bệnh là ai?

  • A. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh)       
  • B. Phạm Phu Tiên
  • C. Phạm Sư Mạnh                        
  • D. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON