Đề kiểm tra học kì 1 môn Công Nghệ 9 phần Lắp đặt mạng điện trong nhà

90 phút 30 câu 152 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):