ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thiết bị bảo vệ mạng điện là?  

  • A. Bóng đèn        
  • B. Công tắc      
  • C. Cầu dao 
  • D. Cầu chì
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 19335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1