YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi lắp đặt đèn, biện pháp an toàn là:

  • A.  Cách điện tốt giữa phần tử mang điện với phần tử không mang điện.
  • B. Cách điện tốt với đất.
  • C. Mang đồ bảo hộ lao động.                    
  • D. Tất cả đều đúng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA