AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mối nối tốt phải đạt những yêu cầu sau:

  • A. Đảm bảo an toàn và đẹp.
  • B. Dẫn điện tốt, đảm bảo về mặt an toàn điện, có độ bền cơ học tốt.
  • C. Đạt yêu cầu về mặt mỹ thuật và dẫn điện tốt.
  • D. Dây dẫn phải có hình dáng như cũ và có độ bền cơ học tốt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>