YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nối mối nối  thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn bao nhiêu vòng?

  • A. Từ 1 đến 2 vòng        
  • B. Từ 2 đến 3 vòng      
  • C. Từ 4 đến 6 vòng     
  • D. Từ 6 đến 8 vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON