AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các đồ dùng điện trong nhà có:

  • A. Pđm  khác nhau, Uđm giống nhau    
  • B. Pđm giống nhau, Uđm khác nhau       
  • C. Pđm; Uđm giống nhau    
  • D. Pđm khác nhau, Uđm khác nhau 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>