AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi lắp đặt đèn, biện pháp an toàn là:

  • A. Mang đồ bảo hộ lao động.
  • B. Cách điện tốt giữa phần tử mang điện với phần tử không mang điện.
  • C. Cách điện tốt với đất.
  • D. Tất cả đều đúng.             

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>