ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 19 Môi trường hoang mạc

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Châu Mĩ, châu Á, châu Âu, Ôxtraylia
  • B. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, Ôxtraylia
  • C. Châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Mĩ
  • D. Ôxtraylia, châu Phi, châu Á, châu Âu
  • A. Dọc theo đường xích đạo
  • B. Nơi có dòng biển nóng lạnh chạy qua
  • C. Dọc hai đường chí tuyến, giữa hai lục địa Á - Âu
  • D. Ven các biển và đại dương lớn
   
   
  • A. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn
  • B. Hết sức khô hạn và khắc nghiệt
  • C. Lượng mưa trong năm rất thấp
  • D. Có sự phân hoá thành 4 mùa rõ rệt
  • A. Ca-la-ha-ri
  • B. Gô-bi
  • C. Vic-to-ta-a lớn
  • D. Xa-ha-ra
  • A. giữa châu Mĩ
  • B. Bao phủ châu Âu
  • C. giữa lục địa Á-Âu
  • D. Bao quanh cực
 

 

 

YOMEDIA
1=>1