ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 20 Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1