Địa lý 7 Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Đới nóng là nơi tiến hành sản xuất nông nghiệp sớm nhất trên thế giới. Ở đây có nhiều hình thức canh tác trong nông nghiệp khác nhau: thâm canh lúa nước, làm rẫy... Các hình thức canh tác khác nhau để phù hợp với địa hình, khí hậu, tập quán sản xuất của từng khu vực, từng địa phương. Để hiểu các hình thức canh tác đó mời các em cùng tìm hiểu: Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Tóm tắt lý thuyết

1. Làm nương rẫy

 • Đặc điểm:
  • Là hình thức canh tác nông nghiệp lâu đới nhất của xã hội loài người.
  • Hình thức: trong canh tác này thường sử dụng công cụ thô sơ, ít chăm bón, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm (hình thức canh tác lạc hậu)
  • Năng suất: thấp.
 • Hậu quả:
  • Rừng bị tàn phá nghiêm trọng (đốt rừng làm nương rẫy).
  • Đất bị thoái hóa (canh tác quá mức).
  • Cần thay đổi tập quán canh tác lạc hậu

2. Làm ruộng, thâm canh lúa nước

 • Hiệu quả cao, chủ yếu cung cấp lương thực trong nước ở những nơi có nguồn lao động dồi dào, điều kiện thuận lợi, chủ động nước tưới tiêu người ta làm ruộng thâm canh lúa nước.
 • Thâm canh lúa nước cho phép tăng vụ, tăng nâng suất > chăn nuôi cũng phát triển
 • Việc áp dụng tiến bộ khoa họckĩ thuật và các chính sách nông nghiệp đúng đắn đã giúp nhiều nước giải quyết được nạn đói mà nay đã trở thành nước xuất khẩu gạo (Việt Nam, Thái Lan).

3. Sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn

 • Quy mô tổ chức sản xuất lớn, tổ chức khoa học, hiện đại.
 • Tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có giá trị cao.
 • Nhằm mục đích xuất khẩu.
 • Hình thức canh tác này tạo ra khối lượng nông sản, hàng hoá lớn và có giá trị cao, tuy nhiên phải bám sát nghiên cứu thị trường, cần nhiều vốn

Nội dung

Làm nương rẫy

Làm ruộng thâm canh lúa nước

Sản xuất nông sản hang hóa theo quy mô lớn

Điều kiện sản xuất

Phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.

Đốt rừng, Xa van làm nương rẫy

 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Chủ động tưới tiêu.

Cần nhiều lao động

Diện tích canh tác rộng.

Vốn sản xuất lớn.

Nguồn tiêu thụ phải ổn định

Đặc điểm sản xuất

Dụng cụ sản xuất thô sơ lạc hậu.

Năng suất thấp.

Tăng vụ, tăng năng suất cây trồng.

Tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển.

Dụng cụ thô sơ kết hợp máy móc.

Tổ chức sản xuất khoa hoạc kĩ thuật canh tác cao.

Sử dụng nhiều máy móc và các thành tựu tiến bộ trong sản xuất.

Bám sát nhu cầu thị trường.

Giá trị sản phẩm

Khối lượng nông sản rất ít, không đủ cho nhu cầu.

Giá trị thấp.

Khối lượng nông sản tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu.

Giá trị tương đối cao, có khả năng xuất khẩu lương thực.

Khối lượng nông sản, hàng hóa lớn.

Giá trị xuất khẩu cao.

 

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được nội dung kiến thức sau:

Hình thức canh tác ở đới nóng là hình thức nào? Đặc điểm của những hình thức đó.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập Địa lý 7 Bài 8​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 8​​ để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng nhau tham khảo bài học tiếp theo: Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn