ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 12 Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 12 về Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Môi trường hoang mạc 
  • B. Môi trường nhiệt đới
  • C. Môi trường xích đạo
  • D. Môi trường cận xích đạo
  • A. Môi trường xích đạo ẩm
  • B. Môi trường nhiệt đới
  • C. Môi trường cận xích đạo
  • D. Môi trường ôn đới
   
   
  • A. Vào mùa hạ nhưng lại là mùa mưa
  • B. Vào mùa hạ, có một mùa khô vào mùa mưa
  • C. Mưa quanh năm
  • D. Mùa đông mát, mưa rất ít và tập trung vào thu đông
  • A. Môi trường hoang mạc
  • B. Môi trường nhiệt đới (xa van, đồng cỏ cao).
  • C.  Môi trường xích đạo ẩm.
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Môi trường nhiệt đới
  • B. Môi trường hoang mạc
  • C. Môi trường đới nóng
  • D. Môi trường ôn đới
 

 

 

YOMEDIA
1=>1