ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 30 Di truyền học với con người

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 30 Di truyền học với con người​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1