Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 59 Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):