AMBIENT

Hỏi đáp về Biểu đồ - Luyện tập - Đại số 7

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Toán 7 Chương 3 Bài 3 Biểu đồ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (24 câu):

UREKA
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 1 năm

  Điểm thi học kì môn Văn của lớp 6B được cô giáo tổng kết trong bảng sau:

    Giá trị (x)     4     5     6     7     8     9  
  Tần số (n) 3 3 12 13 5 6

   

  Dấu hiệu ở đây là gì?

  A. Điểm thi học kì của lớp 6B

  B. Điểm thi học kì môn Văn của lớp 6B

  C. Điểm thi học kì của một học sinh lớp 6B

  D. Điểm tổng kết môn Văn của lớp 6B

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Huong Hoa Hồng Cách đây 1 năm

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Số điểm cao nhất mà học sinh lớp 8D đạt được là:

  A. 6

  B. 8

  C. 9

  D. 10

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 1 năm

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Tổng số học sinh của lớp 8D là:

  A. 45

  B. 46

  C. 48

  D. 50

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 1 năm

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Số điểm thi mà học sinh lớp 8D đạt được nhiều nhất là:

  A. 4

  B. 5

  C. 6

  D. 7

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 1 năm

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Số học sinh đạt điểm 2 là:

  A. 0

  B. 1

  C. 2

  D. 3

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 1 năm

  Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

  Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

  Dấu hiệu ở đây là gì?

  A. Điểm kiểm tra HKI của học sinh lớp 8D

  B. Điểm kiểm tra môn Toán HKI của học sinh lớp 8D

  C. Số học sinh lớp 8D

  D. Điểm kiểm tra HKI của một học sinh lớp 8D

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 1 năm

  Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong dưới bảng dưới đây (tính theo phút):

    Thời gian (x)     3     4     5     6     7     8     9     10    
  Tần số (n) 2 2 3 5 6 19 9 14 N = 60

   

  Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?

  A. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành 60 sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

  B. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 50 giá trị.

  C. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của 60 công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

  D. Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân. Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

  15/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Tâm Cách đây 1 năm

  Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:

    Số điểm sau một lần bắn (x)     6     7     8     9     10    
  Tần số (n) 2 3 8 10 7 N = 30

   

  Dấu hiệu ở đây là gì?

  A. Số điểm đạt được sau 30 lần bắn của một xạ thủ bắn súng.

  B. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ.

  C. Số điểm đạt được sau 5 lần bắn của một xạ thủ.

  D. Tổng số điểm đạt được của một xạ thủ.

  14/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Cảnh Cách đây 2 năm
  1 hình

  30/04/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Bơ Cách đây 2 năm
  1 hình

  27/04/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Yen Cách đây 2 năm
  1 hình

  20/04/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Thùy Cách đây 2 năm
  1 hình

  19/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bùi Thị Vien Cách đây 2 năm
  1 hình

  08/04/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Loan Pham Thi Cách đây 2 năm
  1 hình

  22/03/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyen Cách đây 2 năm
  Chiều cao của 40 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng (đơn vị đo : cm)140 143 135 152 136 144 146 133 142 144145 136 144 139 141 135 149 152 154 136131 152 134 148 143 136 144 139 155 134137 144 142 152 135 147 139 133 136 144Ta nhận thấy dấu hiệu X lấy rất nhiều giá trị khác nhau nhưng các giá trị này lại khá gần nhau do đó ta nhóm các giá trị này thành từng lớp. Hãy lập bảng “ tần số ghép lớp” theo các cột sau:Cột 1: Chiều cao (theo các lớp sau: Trên 130cm - 135cm; trên 135cm - 140cm; trên 140 cm - 145cm; trên 145cm - 150 cm; trên 150cm - 155cm)Cột 2: Giá trị trung tâm của lớp (là trung bình cộng của hai giá trị xác định lớp)Cột 3: Tần số của lớpCột 4: Tần suất tương ứng

  18/03/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dinh Nuyen Thi Cách đây 2 năm
  1 hình

  18/03/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hieu Le Cách đây 2 năm
  1 hình

  18/03/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lưu Minh Đức Cách đây 2 năm
  1 hình

  08/03/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phương Bùi Cách đây 2 năm
  1 hình

  27/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (2)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thắm Cách đây 2 năm
  1 hình

  27/02/2020 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên Mỹ Nhung Cách đây 2 năm
  Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét). Và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng kí chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính lại thì trung bình mỗi học sinh chạy được 32 mét. Tính quãng đường học sinh đăng kí sau đã chạy ?

  23/02/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên Mỹ Nhung Cách đây 2 năm
  1 hình

  23/02/2020 |    5 Trả lời

  Theo dõi (1)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 3 năm

  Số học sinh giỏi của mỗi lớp trong khối 7 được ghi lại như sau

  Lớp 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H
  Số học sinh giỏi 32 28 32 35 28 26 28

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Cho biết số đơn vị điều tra?

  b) Lập bảng tần số và nhận xét

  c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

  11/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 3 năm

  Cách vẽ biểu đồ hình chữ nhật như thế nào

  18/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF