YOMEDIA
NONE

Sinh học 9 Bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể


Trong bài học này các em trực tiếp quan sát được nhiễm sắc thể dưới kính hiện vi, dựa vào kiến thức lí thuyết ở bài 9 và bài 10 các em nhận dạngphân loại các hình ảnh nhìn được đúng theo các giai đoạn, các kì trong phân bào.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nội dung kiến thức liên quan

Các em có thể xem lại nội dung cụ thể diễn biến và đặc điểm của mỗi giai đoạn phân bào trong bài 9: Nguyên phânbài 10: Giảm phân

  • Các thành phần tham gia vào quá trình phân bào của tế bào:

Các thành phần tham gia vào quá trình phân bào

  • Hình dạng và cấu trúc của NST

Hình ảnh NST

1.2. Kết quả quan sát

Diễn biến các thời điểm của quá trình phân bào:

Nguyên phân

Diễn biến quá trình nguyên phân

Giảm phân I

Diễn biến quá trình giảm phân I

Giảm phân II

Diễn biến quá trình giảm phân II

 

2. Luyện tập Bài 14 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Quan sát và nhận định đúng các giai đoạn phân bào.
  • Nắm vững kiến thức lí thuyết về quá trình phân bào. 

3. Hỏi đáp Bài 14 Chương 2 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF