RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3- 1946 và Tạm ước 14-9- 1946 là:

  • A. Từ hai kẻ thù ta còn một kẻ thù
  • B. Pháp công nhận nền độc lập – tự do của Việt Nam
  • C.  Pháp ngừng đánh chiếm Nam Bộ
  • D. Tạo điều kiện cho quân và dân ta có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>