YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một trong những thuận lợi cơ bản của cách mạng Việt Nam sau tháng 8/1945?

  • A. Chủ nghĩa tư bản suy yếu
  • B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu được hình thành
  • C. Cách mạng Việt Nam nhận được sự giúp đỡ của Trung Quốc
  • D. Nhật bị quét sạch khỏi Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>