AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của Hiệp ước Trùng Khánh (28/2/1946) được kí kết giữa Pháp và Tưởng là?

  • A. Thực dân Pháp kéo quân ra miền Bắc thay chân Tưởng Giới Thạch.
  • B. Tưởng và Pháp cùng chia nhau quyền lợi tại miền Bắc
  • C. Tưởng vào Miền Nam thay chân Pháp
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>