AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ tháng 3/1946 đến tháng 12/1946 trong đấu tranh ngoại giao với Pháp và Tưởng, Đảng chủ trương:

  • A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp
  • B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng về nước
  • C. Đấu tranh đánh Pháp và Tưởng
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>