AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo thỏa thuận của Hội nghị Postdam, quân đồng minh ồ ạt kéo vào Đông Dương với danh nghĩa nào?

  • A. Lực lượng dân chủ hòa bình
  • B. Bình ổn Việt Nam sau chiến tranh
  • C. Trao trả Việt nam cho Pháp
  • D. Tước khí giới của quân đội Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>