AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng Việt Nam sau tháng 8/1945 là?

  • A. Giặc nội xâm
  • B. Giặc ngoại xâm
  • C. Giặc đói
  • D. Giặc dốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA