AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (25/11/1945) của BCH TƯ Đảng xác định kẻ thù chính của Việt Nam lúc này là:

  • A. Quân đội Tưởng Giới Thạch
  • B. Thực dân Anh
  • C. Thực dân Pháp xâm lược
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>