AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 23/9/1945 khi quay trở lại xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược gì?

  • A. Dùng người Việt đánh người Việt
  • B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
  • C. Đánh nhanh, thắng nhanh
  • D. Đánh chắc, thắng chắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>