AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước Trùng Khánh (28/2/1946) được kí kết giữa:

  • A. Thực dân Pháp và quân đội Tưởng Giới Thạch
  • B. Thực dân Pháp và Việt Nam dân chủ cộng hòa
  • C. Quân đội Tưởng Giới Thạch và Việt Nam dân chủ cộng hòa
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>