AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3- 1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị nào dưới đây?

  • A. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc
  • B. Chỉ thị Hoà để tiến
  • C. Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến
  • D. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>