AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết là:

  • A. Chống ngoại xâm
  • B. Chống ngoại xâm và nội phản
  • C. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>