MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tổ chức phản động làm tay sai cho quân đội Tưởng Giới Thạch tại Việt Nam năm 1945 là?

  • A. Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
  • B. Nam đồng thư xã
  • C. Việt Nam Quốc dân đảng
  • D. Tân Việt cách mạng đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA